Jászai Mari 1850. február 24-én született Ászáron.

Apja, Krippel József német iparosok leszármazottja. Jóképű, egyenes tartású férfi, ügyes kezű, munkaszerető mesterember, az Esterházy birtok uradalmi ácsa.

Édesanyja, Keszey Julianna nemesi származású, nagyra törő, férfilelkű, kevély teremtés, aki faluszerte híres volt szépségéről.

„A színpadon az apám vagyok, az életben az anyám” – vallotta később Jászai.

Krippelék néhány évig jólétben éltek Ászáron. Az uradalmi ács cselédei segítségével gazdálkodott, állatokat is tartott.

Feleségének az öt gyerek ( négy fiú és egy lány ) bőven adott munkát.

Amikor a nagyobb fiúk iskolás korba értek, a becsvágyó Keszey Julianna rábeszélte férjét, hogy költözzenek Győrbe, bízva az ottani jobb megélhetésben. Gyermekeikből mindenképpen tanult embereket akartak nevelni.

1853-ban el is hagyták Ászárt, de a városi élet nem váltotta be igazán reményeit. Az ácsmesterből megyei hajdú lett, majd később házmesterséget vállalt.

A család rászorult az édesanya alkalmi keresetére is, aki éjszakákon át gazdag menyasszonyok kelengyéjét hímezte.

Harminc éves korára végleg elfogyott az ereje, a kis Mari még öt éves sem volt, amikor árvaságra jutott.

Édesanyja halála után nyomorult, szánalomra méltó és ínséges gyermekkor várt rá. Pannonhalmára kerül egy rokonához, de egy év múlva visszaviszik Győrbe. Ekkor már van mostoha anyja, egy özvegy sváb asszony, aki a saját gyerekeit is magával hozta. A család így még népesebb lett.

 

Az édesapa gondokkal küzd, egyrészt ezért, másrészt pedig Mari zabolátlan természete miatt gyakran áztatott kötéllel veri a kis árvát.

Elemi iskoláit az Orsolya-rendi szerzetesi iskolában végzi. Itt szerepel először életében – a püspök jelenlétében verset mond, aki felismeri benne a tehetséget.

11 éves korábban kocsmai dolgozónak adják, onnan Bécsbe viszik pesztonkának, majd Pestre kerül egy vendéglő tulajdonosrokonhoz, azután pedig egy cirkuszos családhoz cselédnek. A cirkusszal együtt Ausztriába sodródik, ahol hamarosan egy magyar markotányos lesz a kenyéradó gazdája.

Alig 16 éves, amikor egészen közelről tapasztalja meg a háború okozta kegyetlen fizikai szenvedést, a testi-lelki szennyet.

königgrätzi csatatéren tanúsított helytállásáért, bátorságáért elismerő oklevelet és 300 Ft. jutalmat kapott.

A pénzen elegáns ruhákat vásárol, majd visszatér Győrbe.

Itt szerepel épen ekkor Hubay Gusztáv színtársulata. Mari megszökik otthonról , s beáll a társulathoz statisztának, ahol 17 esztendős fejjel megkezdi színészi pályafutását.

Először Székesfehérváron a Peleskei nótáriusban lép színre.

Székesfehérvárról egy kis ajánló levéllel a fővárosba utazik.

Budán, a népszínházban – Bényei István társulatában -, a kórusban szerepelhet, mint kardalos nő.

 Nagyon nehezen jut igazi szerephez, az első egymondatos szerepét képtelen elmondani, szinte megnémul a színpadon. Azután megtörik a jég. Egyre bátrabban, egyre otthonosabban mozog a színen.

1869-ben Molnár György, a rendező már főszerepet is ad számára. ( A harmadik Richárdban Margit szerepét. )

Az 1869-es év magánéletében is fontos állomás. Férjhez megy Kassai Vidorhoz, aki szintén a Népszínház művésze. ( 1869. 04. 05-én )

A következő évadra együtt szerződnek KolozsvárraFehérváry Antal színházához.

Kolozsváron nagyon sok szerepet kap, a közönség hamarosan megkedveli, a kritika is elismerően szól róla. Három évadot tölt itt, amikor nagyon nagy megtiszteltetés éri.

A fővárosi Nemzeti Színházhoz hívják Jókainé Laborfalvi Róza helyére. Így lett 1872-től a Nemzeti Színház tagja.

Mérhetetlenül gazdag pályája legemlékezetesebb szerepei: az Antigóné, Médeia, Élektra, Cleopátra, Lady Macbeth, Volumnia, Goneril, Phaedra, Stuart Mária, Erzsébet, Margit királyné, Gertrudis, Mirigy és Éva voltak. Az „Ember tragédiájá”-ban ő volt az első Éva.

 

Elsősorban nagy tragikus szerepeiben nyújtott kiemelkedő alakításokat. Pályája diadalokban és szenvedésekben egyaránt bővelkedett. Kiváló szavalóművész, Petőfi verseinek hű tolmácsolója. Naplót ír, amely színháztörténeti szempontból is értékes alkotás.

Jászai Mari könyvek egész sorában, hírlapi cikkekben, naplójában vallott nagy szerelméről, a színészetről. Egy alkalommal így fogalmazta meg a színészet lényegét:

 

„Szép és fölséges színészet, amely megengeded nekünk, hogy mindig a széppel foglalkozzunk, hogy a remekműveket a mi ajkunk közvetítse és a nagy költők prometheusi lángjánál melegedjünk és fényeskedjünk – én hódolattal, alázattal, hálával szeretlek és büszke vagyok a színész névre !”

De ugyanilyen érdekes az élet lényegéről szóló vallomása is, mely így szól:

 

„Az élet rejtelmes törvényszerűsége folytán a dolgok úgy végződnek, ahogy elkezdődtek. A homály, mely bölcsőmet fedte, borítja be nemsokára halálos ágyamat is.   Ami közbe esik: rövid felrepülés volt a fénybe, ahonnan nemsokára vissza kell szállnom az örök homályba.”

1900. április 1-től egy évig a Vígszínház tagja. 1901. április 13-tól újra a Nemzeti Színház színpadán játszik, mint a színház örökös tagja.

Nemcsak színészként, de íróként is maradandót alkotott, ezért munkásságának elismeréseként 1909-ben a Petőfi Társaság tagjává választják.

1913-ban lebontják a Nemzeti Színházat. A társulat a Népszínházba költözik.

( Ez lett lebontásáig a Nemzeti Színház ) Jászai nagyon fájlalja az elhamarkodott döntést. Hogy a számára legkedvesebb színházzal, a Nemzetivel kapcsolata örökös legyen, annak egyik márvány oszlopából faragtatja saját síremlékét, tégláiból pedig a sírboltját. Jászai elkeseredését csak fokozza a világháború kitörése. Igyekszik a szenvedők fájdalmait enyhíteni. Fellép a sebesültek előtt a kórházakban, többször kis csomagot állít össze saját költségén, s ezeket mind a katonáknak küldi.

1915-ben neki ítélik oda a Kisfaludy Társaság Greguss-díját.

Egyre kevesebb darabban lép fel, inkább verseket mond. Minden évben elzarándokol Kiskőrösre Petőfi szülőházához, valamint Nagycenkre Széchenyi sírjához. Oda viszi legkedvesebb koszorúit is.

Időközönként Rábatamásiban pihen, ahol egyik testvére lakik. Az ismert Nagyasszony ott is fellép, verset mond, versmondásra tanítja a falu fiataljait is.

Szereti a falut, gyakran utazik vidékre. Egész lényéből szeretet, a segítőkészség árad. Talán épp azért, mert gyermekkorában oly nagy szüksége lett volna mindkettőre.

Amikor az ászári öreg iskola az 1880-as évek végén összedőléssel fenyegette a falu kis diákjait, Hérics Márton plébános Jászaihoz fordult segítségért. Jászai ekkor leutazott ide, s Kisbéren a lovardában tartott előadást. A bevételt is az iskola építéséhez adta.

 1922. március 12-én ünnepelték nemzeti színházi tagságának 50 éves jubileumát.

klasszikus stílusnak a maga korában páratlan erejű képviselője volt.

1926-ban egészsége megromlott, sokat betegeskedett. Utoljára Stuart Mária Erzsébet királynéját játszotta 1926. január 6-án.

Még ugyan abban az évben, 1926. október 5-én Budapesten meghalt a nagy tragika, a Nemzeti Színház nagyasszonya.

Róla nevezték el azt a Duna-parti teret, melynek egyik házában élete utolsó éveiben lakott. ( Mai Jászai tér )

Jászai Mari ászári szülőházát ( Jászai Mari u. 33. ) megvásárolta és felújította a Komárom Megyei Tanács. Jelenleg a Magyar Állam tulajdona és Ászár Község Önkormányzata tartja fenn.

Halálának 50. évfordulója emlékére 1976 októberében nyílt meg ászári szülőházában az életútját bemutató kiállítás. Több felújítás után a ház jelenleg is muzeális kiállítóhely.

1984. október 07-én Ászár község lakossága és akkori vezetése nyilvánosan kívánt tisztelegni nagy szülöttjének emléke előtt azzal, hogy szobrot állított tiszteletére és teret nevezett el róla. De ugyan így az ő nevét viseli az az utca is, melyben szülőháza található, a helyi általános iskola, valamint a nyugdíjas klub.

Ászár, 2006. 10. 06. (összeállította: dr. Árvai Lajos)

Ászár Község Önkormányzat

2881 Ászár, Kossuth u. 16.
Telefon:    34/353-938
Fax:          34/552-125
e-mail:      info@aszar.hu