Hirdetmény partnerségi egyeztetésről. Ászár településrendezési eszközeinek módosítása (msz.: 22020)

Munkaközi tájékoztatás

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 38. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Ászár Község Önkormányzata módosítani kívánja településrendezési eszközeit tárgyalásos eljárással.


Hirdetmény partnerségi egyeztetésről

Ászár településrendezési eszközeinek módosítása (msz.: 22020)

A tervdokumentáció elérhető és megtekinthető a következő linken:

https://1drv.ms/b/s!Ame6_JxSv3TosQhs_O3fM9Lx33Pk?e=yyCD4v

  1. március 10 - március 31-ig

A partnerségi egyeztetés módja:

A veszélyhelyzet miatt most a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján zajlik a partnerségi egyeztetés.

  1. § (1) 2020. december 31-éig a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] az ebben a §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően

(…)b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,

  1. c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton,

(…) (3) A (2) bekezdés a)-c) pontja értelmében elektronikus útnak minősül az önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, video-konferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató.

A partnerségi egyeztetés időtartama:

  1. március 10 – március 25.

Kérem, ha észrevétele, javaslata van a témával kapcsolatban, azt a lenti elérhetőségen (email cím) jelezze a partnerségi egyeztetés időtartama alatt.

E-mail: info@aszar.hu

A hirdetmény pdf formátumban innét tölthető le>>>

Ászár 2022. március 10.

                                                                                               Pekár Zsolt polgármester 

Ászár Község Önkormányzat

2881 Ászár, Kossuth u. 16.
Telefon:    34/353-938
Fax:          34/552-125
e-mail:      info@aszar.hu