Szociális tűzifa 2018

December 7-ig igényelhető a szociális tűzifa.


HIRDETMÉNY

A Belügyminisztériumnál elnyert pályázat keretében, az önkormányzati önerővel kiegészítve Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben természetbeni szociális juttatásként szociális tűzifát biztosít az arra rászorulóknak, összesen 91 erdei m3 tűzifa készlet erejéig.

 Szociális tűzifára jogosult az a személy

  • akinek a lakásában a fával fűtés biztosított,
  • akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, 85 500 Ft-ot,
  • egyedi elbírálás alapján szociális tűzifára jogosult az a személy is, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az előző pontban meghatározott összeghatárt legfeljebb 30%-kal meghaladja, vagyis nem éri el a 111 150 Ft-ot.

Előnyben részesül az a kérelmező, aki

  • aktív korúak ellátásában,
  • időskorúak járadékában,
  • vagy települési támogatásként, helyi lakásfenntartási támogatásban részesül.
  • vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatás mértéke, háztartásonként legfeljebb 5 köbméter mennyiség lehet.

A kérelem benyújtási határideje: 2018. december 7.

 Kérelem nyomtatvány beszerezhető személyesen a Községházán.

 Ászár, 2018. október 15.

Pekár Zsolt  sk.

polgármester

Ászár Község Önkormányzat

2881 Ászár, Kossuth u. 16.
Telefon:    34/353-938
Fax:          34/552-125
e-mail:      info@aszar.hu