Tájékoztató a 2017. évi tanszertámogatásról

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a – települési támogatásként - tanszertámogatást nyújt.


Tájékoztató tanszertámogatásról

A tanszertámogatás iránti kérelem a település közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező általános-, vagy középiskolai intézményben, nappali tagozaton tanuló gyermekre tekintettel nyújtható be.
A támogatás feltétele, hogy a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 256.500.-Ft-ot.
Nem jogosult tanszertámogatásra az a gyermek, akire tekintettel a családi pótlék folyósítását jogerősen felfüggesztették.
A kérelem augusztus 01. napjától szeptember 30. napjáig nyújtható be, utoljára arra a tanévre, amelyben a gyermek a 18. életévét betölti. A középiskolai oktatásban részt vevő diák esetében mellékelni kell a tanulói jogviszonyt igazoló iratot.
A támogatás egy naptári évben egy alkalommal vehető igénybe, összege gyermekenként legfeljebb 10.000.-Ft.
A tanszertámogatás iránti kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatvány beszerezhető   személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Ászár, Kossuth L. u. 16.), vagy letölthető a www.aszar.hu weboldalról.

A tájékoztató pdf formátumban>>>
A kérelem word formátumban>>>
A kérelem pdf formátumban>>>

Pekár Zsolt
polgármester

Ászár Község Önkormányzat

2881 Ászár, Kossuth u. 16.
Telefon:    34/353-938
Fax:          34/552-125
e-mail:      info@aszar.hu